top of page
Kol_Kore_Web_BG-05-01.png

מובילים דיגיטליים

קול קורא להגשת מועמדות לתכנית הלאומית

דיגיטל, דאטה ובינה מלאכותית

מהפכת הדיגיטל, הדאטה והבינה המלאכותית כבר כאן!

זו ההזדמנות שלכם.ן לקחת חלק בהאצת המהפכה בשירות הציבורי.
בימים אלה נפתחת ההרשמה לתכנית, אשר בוגריה יצטרפו לקהילת המובילים.ות הדיגיטליים.ות של ישראל.

*יודגש, כי האמור בקול קורא זה פונה לשני המינים כאחד.

תאריך אחרון להגשת מועמדות
12.10.23 | כ"ז בתשרי תשפ"ד

יום חמישי | 23:59

לשאלות ובירורים, צרו קשר:

dl-israel@jdc.org

מועמד.ת הזקוק.ה לסיוע בהנגשה לצורך הגשת הטופס,

מוזמנ.ת ליצור קשר עם צוות התכנית במייל

הזדמנות להצטרף למהפכת הדאטה בשירות הציבורי!

"סוד ההליכה על המים טמון בידיעה היכן מונחות האבנים".

העידן הנוכחי מביא עימו אינספור הזדמנויות הטמונות בשימוש בנתונים ובבינה מלאכותית. בתוך כך, הדאטה הנאסף על-ידי המגזר הציבורי הוא משאב לאומי הטומן בחובו פוטנציאל אדיר. בכוחו לסייע בהפקת תובנות אשר יביאו להצלת חיי אדם, לשיפור תהליכי קבלת החלטות ולקידום טכנולוגיות פורצות דרך המשפיעות עול עולמות הבריאות, הכלכלה, התחבורה, החינוך, הרווחה, האקלים ועוד.

התפתחות זו מחדדת את הצורך למקד מאמץ בעולמות הדאטה בשירות המערכות הציבוריות, לשכלל יכולות וליצור ממשקים באופן אשר ישכיל להפוך נתונים לאבנים המסמנות ומורות את הדרך.

תכנית מובילים דיגיטליים, אשר תתמקד השנה בעולמות הדאטה והבינה המלאכותית, היא פרי שיתוף פעולה של מערך הדיגיטל הלאומי והג'וינט-אלכא. נציגי השותפים לוקחים חלק בוועדת ההיגוי המלווה את התכנית.

התכנית נמשכת כ-10 חודשים, כוללת כ-20 ימי מפגש מלאים וצפויה לכלול סיור השראה ולמידה בין לאומי במדינה מובילה ביישום גישות חדשניות בעולמות הדאטה והבינה המלאכותית בשירות הציבורי (בכפוף לקבלת אישור תקציבי לנסיעה לחו"ל).

כחלק מהתכנית יקחו המשתתפים חלק בצוותי משימה שיניעו מיזמים שונים בעולמות הדאטה. צוותים אלה צפויים להמשיך לפעול בתום התכנית במסגרת קהילת המובילים הדיגיטליים.  את ההתחייבויות של מועמדים שהתקבלו לתכנית, ניתן למצוא בלשונית: תהליך המיון והתחייבות לתכנית.

קהילת המובילים הדיגיטליים

מסיימי התכנית יצטרפו לקהילה איכותית של בוגרי תכניות מובילים דיגיטליים לדורותיהם, שמקדמים את המהלכים והשירותים המשמעותיים ביותר במהפכה הדיגיטלית בישראל

מיקודי הקהילה:

  • יצירת Networking וחיזוק רשתיות

  • התמקצעות ופיתוח מקצועי בהתאמה אישית

  • שותפות בהובלת מהלכים רוחביים בשדות הפעולה השונים ושיפור הממשקים הבין מגזריים

הפעילויות כוללות כנס שנתי, מפגשי מחזור, פורומים מקצועיים, וובינרים עם מומחים מובילים בינלאומיים בארץ ובעולם ועוד.

מהו מבנה התכניות?

התכנית משלבת בין הרחבת הידע, שכלול כלים ומיומנויות בעולמות הדאטה והבינה המלאכותית,
וכוללות שלוש חטיבות השזורות זו בזו:

03

חטיבה יישומית

ייזום משותף של פרויקטי דאטה בשירות הציבורי לרבות תהליכי תכנון, יישום, פיתוח שירותים והאצת השימוש בדאטה. הקמת צוותי משימה משותפים בליווי מקצועי של צוות התוכנית, השותפים ויועצים מומחים.

02

חטיבה בין-לאומית 

למידה והיכרות עם מגמות ומודלים בשימוש בדאטה בשירות הציבורי בעולם, מפגשים מעוררי השראה עם מיזמים, מומחים וגופים בינלאומיים.

תאריך אחרון להגשת מועמדות
12.10.23 | כ"ז בתשרי תשפ"ד

יום חמישי | 23:59

01

חטיבה מקצועית  

היכרות עם עולמות התוכן המקצועיים לניהול והובלת טרנספורמציית דאטה, מגמות טכנולוגיות מובילות, אסטרטגיית דאטה והובלת פרויקטים מבוססי נתונים.

bottom of page